„Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Adres: Tuligłowy 1
22- 300 Krasnystaw
Woj. lubelskie,

naszdom44@tlen.pl

Telefon: 82 576 66 75,
tel/fax 82 576 66 85,
kom. 600 614 698,


Bank: PEKAO S.A. I O/Krasnystaw

Nr konta: 13 1240 2236 1111 0000 3703 5013


KLAUZULA INFORMACYJNA

IDO – placówka Nasz Dom

IDO 2 – placówka rodzinna im. Św Józefa

IDO 3 – placówka rodzinna im. siostry Longiny Trudzinskiej