„Nasz Dom” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniająca dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie, łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej dla 30 dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia.

„Nasz Dom” to placówka prowadzona przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP opierająca wychowanie na zasadach chrześcijańskich. Celem placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków, warunków opiekuńczo – wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych.