„Nasz Dom” w Tuliglowach

„Nasz Dom” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniająca dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie, łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej dla 30 dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia.. „Nasz Dom”stanowi jedność organizacyjną przy założeniu jej części składowych i zorganizowana jest w dwóch oddzielnych budynkach.

Cel i zadania Placówki:

„Nasz Dom” to placówka prowadzona przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP opierająca wychowanie na zasadach chrześcijańskich.

Celem placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków, warunków opiekuńczo – wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych, w szczególności poprzez:

  •  zapewnienie dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju osobowościowego, opartego na chrześcijańskim systemie wartości,
  • wprowadzenie wychowanków w potrójna prace: umysłowa, duchowa i fizyczna,
  • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia w środowisku w integracji ze społeczeństwem, opartego na odpowiedzialności i miłości.

Placówka ze względu na specyfikę działań łączy zadania placówki socjalizacyjne i interwencyjnej. Na potrzeby dzieci placówka zatrudnia pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, lekarza pediatrę, pielęgniarki wychowawców. Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi posiada odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

Statut Naszego Domu

Folder Nasz Dom