Placówka Rodzinna im. św. Józefa

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Dnia 01.05.2013 r. w Tuligłowach została otwarta druga  placówka opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego pod nazwą  – „Placówka Rodzinna im. św. Józefa” Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. NP.

Powstała ona  przy współpracy ze Starostem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie i została wpisana w Rejestr placówek opiekuńczo – wychowawczych Wojewody Lubelskiego otrzymując zezwolenie na funkcjonowanie na czas nieokreślony.

Niepubliczna przeznaczona jest dla 8 dzieci w różnym wieku, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki w rodzicielskiej, szczególnie z powiatu Krasnostawskiego.

Placówka zapewnia swoim wychowankom:

  • dobre warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, w tym pomoce szkolne i zabawki;
  • stałą opiekę pielęgniarską i zdrowotną w Przychodni Rejonowej oraz wszystkie konsultacje specjalistyczne;
  • przygotowanie do samodzielnego życia, szczególnie wtedy, gdy nie można liczyć na pomoc rodziny naturalnej.

Staramy się by placówka choć przejściowo stanowiła dla dzieci dom pełen ciepła i miłości.